top of page

Vitalisatie van de Volmolen

Van Obsessie tot Realisatie

De kracht van water en de technologie die wordt gebruikt om energie uit water te halen, fascineerden mij al op jonge leeftijd. Mijn ouders kochten in 1998 een watermolen, maar al snel begonnen er gebreken op te treden. Dit bood mij de kans om te helpen bij herstelwerkzaamheden. De oude waterraderen wekten weliswaar elektriciteit op, maar hadden een laag rendement en vereisten veel onderhoudswerk. De obsessie om de waterraderen draaiende te houden ging vrij ver. Het repareren van de waterraderen werd een wekelijkse bezigheid die na verloop van tijd uitzichtloos werd.

Na mijn studie Werktuigbouwkunde was het voor mij tijd om met een oplossing te komen. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen en mogelijke oplossingen. Conclusie: Het rendement kon met meer dan 300% worden verhoogd als de fundering één meter zou zakken. Dit betekende dus dat de hele installatie moest worden vervangen.

Twee jaar na het onderzoek en de eerste testen, vonden mijn vader en ik het dus tijd om dit te gaan realiseren zodat deze obsessie verder gevoed kon worden. Op 1 oktober 2022 zijn we begonnen met het project vitaliseren De Volmolen. Het plan, zo veel mogelijk zelf doen. Ik heb hier 6 maanden fulltime aan gewerkt en nadat die periode voorbij was, ben ik weer in loondienst gegaan en heb ik buiten mijn werkuren het project verder afgerond. Na een jaar van inspanning was het dan eindelijk voltooid.

Wanneer ik mensen vertel over de watermolen, is het voor sommigen maar moeilijk voor te stellen wat het bouwen van een watermolen inhoud. Omdat er veel interesse voor is, leek het mij een goed idee om het bouwproces te delen met de buitenwereld. Op deze pagina is het beeldmateriaal te zien dat tijdens de bouw is gemaakt, met bijbehorende toelichting.

De foto's zijn verdeeld in verschillende fasen, met daaronder een tijdlijn die aangeeft wanneer deze fasen plaatsvonden.

Screenshot_20211109-204027_OneDrive_edited.jpg

ProjectfasetijdlijnVitaliseren Volmolen

Okt 20- apr 21, okt 22 - jan 23

Onderzoek & ontwerp 

Het onderzoek naar de problemen en mogelijke oplossingen heeft plaatsgevonden twee jaar voorafgaand aan de start van het project. Tijdens dit proces is er al een ontwerp gemaakt voor de basisafmetingen en de schoepvorm. Het ontwerp is vervolgens verder gedetailleerd bij aanvang van het project, waarbij ook de benodigde stuwen en componenten verder zijn ontwikkeld.

Okt 22 - dec 22

Afbouw

De afbouw is parallel verlopen aan de detaillering van het ontwerp. Aangezien het verwijderen van het beton veel geluidsoverlast veroorzaakte, werd dit voornamelijk in de weekenden en tijdens de herfstvakantie uitgevoerd, om verstoring van de verhuur van de ruimtes te voorkomen. Op werkdagen werd er verder gewerkt aan het ontwerp.

Dec 22 - jan 23

Opbouw betonconstructie 

Zodra het diepste punt was bereikt, begon de opbouw. De vloer is gestort in het midden/eind december. Tot eind januari is er gewerkt aan de bekisting van de betonnen muren, waarna op 31 januari de bekisting werd volgestort met beton.

Feb 23 - mei 23

Opbouw staalconstructie 

Na de voltooiing van de betonconstructie, was het tijd om het staal voor de waterraderen voor te bereiden. Buiten de waterraderen werden ook alle stuwen en frames van staal gemaakt. Alle onderdelen zijn gestraald en voorzien van een offshore coating. Het coaten van de waterraderen is uitbesteed en heeft dubbel zo lang geduurd als gepland.

Mei 23 - okt 23

Montage

Nadat alle onderdelen waren gemaakt, moesten ze nog gemonteerd worden. In mei zijn de stuwen geplaatst, het hydraulisch systeem van de stuwen aangesloten en de dammen afgebroken. De doorstroom van de stuwen werd geopend tijdens de VKC-wedstrijd, wat een deadline was waar we naartoe hadden gewerkt. Bovendien werd de complete elektronische besturing vervangen, omdat deze verouderd was. Vanwege de vertraging van het coaten van de waterraderen, hadden we meer tijd om de elektrische bekabeling aan te leggen, wat buiten de reguliere werkuren werd gedaan en klaar was voordat de molen arriveerde. Als laatste kon de molen gemonteerd worden. Het plaatsten van 72 schoepen is een hele klus.

bottom of page